Ľavý okraj
Software
Software podvozku 23.10.2010
Software v tomto podvozku sa delí na 2 hlavné časti:

Software v Arduine

sa stará o riadenie motorov (využíva PID regulátor), zaznamenáva dáta zo senzorov, obsluhuje ostatný hardware. Počítač pošle Arduinu príkaz a Arduino tento príkaz vykoná. Poprípade pošle naspäť počítaču dáta zo senzorov. Vďaka takémuto riešeniu je Arduino iba "posol" medzi počítačom a hardwarom, čiže počítač sa stará o všetky výpočtovo náročné veci. To je veľká výhoda, lebo Arduino nieje moc výkonné.

Software v počítači

Základ tohoto software je vlastne operačný systém. Vďaka takémuto riešeniu mám možnosť využívať programy, ktoré obsahuje operačný systém. Čiže nemusím programovať obsluhu wifi, vzdialenú kontrolu cez internet, prenos videosignálu, prenos audiosignálu, spúšťanie súborov, ukladanie súborov... To mi ušetrí veľa času.
Mnou programovaný software, ktorý komunikuje s Arduinom, spúšťa externý program, počíta polohu atď., je programovaný v Jave. Javu som použil hlavne kôli tomu, že je multiplatformová. Ďalšia vec je, že Java je licencovaná pod licenciou GNU GPL (je zdarma).
Základné funkcie programu:
Comments(0) | Send To Friend | 0 views
Autor projektu, stránky, designu: Martin Šuník
Logo autora
Pravý okraj